Ιωάννης Τσαούσης
               Επίκουρος Καθηγητής στην Ψυχομετρία

Στοιχεία για επικοινωνία

Γραφείο A5.006, ισόγειο, Νέο κτήριο ΣΚΕ

Τηλέφωνο: 28310-77519

E-mail: tsaousis@psy.soc.uoc.gr

Ταχυδρομική διεύθυνση: Πανεπιστήμιο Κρήτης
Σχολή Κοινωνικών Επιστημών
Τμήμα Ψυχολογίας
Πανεπιστημιούπολη Γάλλου
741 00 Ρέθυμνο

Σπουδές

1992: Πτυχίο Ψυχολογίας (BSc), Τμήμα Ψυχολογίας, Πανεπιστήμιο Κρήτης
1993: Μεταπτυχιακός Τίτλος Ειδίκευσης (MSc) στη Μεθοδολογία της Έρευνας - Reading University, UK.
1996: Διδακτορικό (PhD) στην Ψυχομετρία - University of London - Goldsmith’s College, UK.

Επαγγελματική εμπειρία

1998-2007 Πανεπιστήμιο Αιγαίου - Τμήμα Προσχολικής Αγωγής και Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού.
2007 έως σήμερα Επίκουρος Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Κρήτης - Τμήμα Ψυχολογίας

Ερευνητικά ενδιαφέροντα

Τα ερευνητικά μου ενδιαφέροντα επικεντρώνονται στη μέτρηση και την αξιολόγηση της ανθρώπινης συμπεριφοράς τόσο στο χώρο της καθημερινής αλληλεπίδρασης του ατόμου με τους γύρω του όσο και σε συγκεκριμένους τομείς, όπως εργασιακό περιβάλλον, εκπαίδευση, οικογένεια, κ.ά.. Πιο συγκεκριμένα ασχολούμαι με τη θεωρητική μελέτη αλλά και με τη μέτρηση ψυχολογικών εννοιών όπως η νοημοσύνη, η προσωπικότητα, και η συναισθηματική νοημοσύνη, καθώς και άλλες ψυχολογικές έννοιες από το χώρο των ατομικών διαφορών (π.χ. ικανότητες, δεξιότητες). Απόρροια αυτής της δραστηριότητας είναι η δημιουργία μιας σειράς ψυχομετρικών εργαλείων στην ελληνική γλώσσα, για τη μέτρηση όλων αυτών των εννοιών.

Αντιπροσωπευτικές δημοσιεύσεις

1. Tsaousis, I., & Georgiades, S. (in press). Development and Psychometric Properties of the Greek Personality Adjective Checklist (GPAC). European Journal of Psychological Assessment.
2. Karaminas, N., Georgakas, P., Kantas, A., Tsaousis, I., Marini, K., & Stathopoulos, N. (2007). Cross-Cultural robustness of the MMPI-2 : The Greek standardization. International Psychology Bulletin, 11, 24-26.
3. Tsaousis, I., Nikolaou, I, Serdaris, N & Judge, T. (2007). Does the Core Self-Evaluations Moderate the Relationship Between Subjective Well-Being and Physical and Psychological Health? Personality & Individual Differences, 42, 1441-1452.
4. Moutafi, J., Furnham, A., & Tsaousis, I. (2007). Is the relationship between intelligence and trait Neuroticism mediated by test anxiety? Personality and Individual Differences, 40, 587-597.
5. Schmitt, D., P., Allik, J., McCrae, R. R., Benet-Martinez, V., …Tsaousis, I. (2006). The geographic distribution of big five personality traits - Patterns and profiles of human self-description across 56 nations. Journal of Cross-Cultural Psychology, 38, 173-212.
6. Saucier, G., Georgiades, S., Tsaousis, I., & Goldberg, L. R. (2005). The Factor Structure of Greek Personality Adjectives. Journal of Personality and Social Psychology, 88 (5), 856-875.
7. Tsaousis, I. & Nikolaou, I. (2005). Exploring the Relationship between Emotional Intelligence and Physical and Psychological Health. Stress & Health, 21, 77-86.
8. Tsaousis, I., & Kerpelis, P. (2004). The Traits Personality Questionnaire 5 (TPQue5): Psychometric properties of a shortened version of a Big five Measure. European Journal of Psychological Assessment, 20 (3), 180-191.
Αναλυτικό CV