Κωνσταντίνος Καφέτσιος
            Επίκουρος Καθηγητής Κοινωνικής
                 και Οργανωτικής Ψυχολογίας

Στοιχεία για επικοινωνία

Γραφείο 3, ισόγειο, κτήριο Α1

Τηλέφωνο: 28310-77534

E-mail: k.kafetsios@psy.soc.uoc.gr

Ταχυδρομική διεύθυνση: Πανεπιστήμιο Κρήτης
Σχολή Κοινωνικών Επιστημών
Τμήμα Ψυχολογίας
Πανεπιστημιούπολη Γάλλου
741 00 Ρέθυμνο

Σπουδές

1990: Πτυχίο Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
1997: Δρ Κοινωνικής Ψυχολογίας, Πανεπιστήμιο Lancaster, UK

Επαγγελματική εμπειρία

1995-1998 Research Associate, Centre for Family Research, University of Cambridge
1996-2000 Affiliate Lecturer , Faculty of Social and Political Sciences, University of Cambridge
1997-2003 Senior Lecturer και ιδρυτικό μέλος του τμήματος Ψυχολογίας, APU-Cambridge
2003- Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Ψυχολογίας, Πανεπιστήμιο Κρήτης

Ερευνητικά ενδιαφέροντα

Εστιάζονται σε θέματα διαπροσωπικών σχέσεων, συναισθήματος και εφαρμογών τους στην Κοινωνική Ψυχολογία. Ιδιαίτερα:
Ατομικές διαφορές στην οργάνωση του συστήματος δεσμού στους ενήλικες.
Το συναίσθημα και η επικοινωνία του στις διαπροσωπικές σχέσεις.
Συναισθηματικές και διαπροσωπικές ικανότητες σε εργασιακά πλαίσια.
Η επίδραση κοινωνικών, σχεσιακών, και παραγόντων της προσωπικότητας
στην ψυχική υγεία.
Η σύνδεση μεταξύ ενδο-ατομικών, διαπροσωπικών και κοινωνικών επιπέδων
ανάλυσης, ιδιαίτερα σε ότι έχει να κάνει με την κοινωνική στήριξη και συναισθηματικές πλευρές αυτής.

Αντιπροσωπευτικές δημοσιεύσεις

1.Jones, L. & Kafetsios, K. (in press). Exposure to political violence and psychological well being in Bosnian adolescents: A multiple methods approach, Clinical Child Psychology and Psychiatry.
2.Καφέτσιος, Κ. (2005). Δεσμός, συναίσθημα και διαπροσωπικές σχέσεις. Αθήνα: Τυπωθήτω.
3.Kafetsios, K. (2004). Attachment and emotional intelligence abilities across the life course. Personality and Invividual Differences, 36, 7.
4.Kafetsios, K. (2003). Emotional Intelligence Abilities: Theory and applications in the work context. Journal of the Hellenic Academy of Business Administration, 2, 16-25.
5.Kafetsios, K. & Nezlek, J. B. (2002). Attachment in everyday social interaction. European Journal of Social Psychology, 32, 5, 719-735.
6.Jones, L. & Kafetsios, K. (2002). Assessing adolescent mental health in war-affected societies: The significance of symptoms. Child Abuse and Neglect: The International Journal, 26, 1059-1080.

Προσωπική ιστοσελίδα
http://www.soc.uoc.gr/psycho/kafetsios/index.html