Γεώργιος Παναγής
            Αναπληρωτής Καθηγητής Βιοψυχολογίας
                               τηλ:28310 77544
                   e-mail:panagis@psy.soc.uoc.gr

Tο ερευνητικό ενδιαφέρον του εργαστηρίου μου επικεντρώνεται στη μελέτη των νευρωνικών συστημάτων ενίσχυσης-ανταμοιβής και στο ρόλο που αυτά παίζουν στην ανάπτυξη του εθισμού από ψυχοτρόπους ουσίες (π.χ. νικοτίνη, κανναβινοειδή), καθώς και στο πως επηρεάζονται από ψυχοτρόπα φάρμακα και συμπεριφορικούς χειρισμούς. Ειδικότερα τα ερευνητικά ενδιαφέροντά μου εξειδικεύονται στα εξής επιμέρους θέματα:
1. Μελέτη του νευρωνικού υποστρώματος της ενίσχυσης με το πρότυπο του ενδοκρανιακού αυτοερεθισμού.
2.Μελέτη των νευρωνικών συστημάτων ανταμοιβής και στο ρόλο που αυτά παίζουν στην ανάπτυξη του εθισμού από ψυχοτρόπους ουσίες.
3.Μελέτη των εξαρτησιογόνων και ψυχοδιεγερτικών δράσεων της νικοτίνης και της κοκαΐνης, σε επίπεδο ιστοχημείας, νευροχημείας, ψυχοφαρμακολογίας και συμπεριφοράς.
4.Μελέτη του ρόλου του ενδογενούς συστήματος των κανναβινοειδών στη συμπεριφορά και στους μηχανισμούς ανταμοιβής.
5.Μελέτη της δράσης σταθεροποιητικών της διάθεσης στην αναζήτηση ηδονικών ερεθισμάτων με το πρότυπο του ενδοκρανιακού αυτοερεθισμού.
Η μεθοδολογία που χρησιμοποιώ εκτείνεται από συμπεριφορικές τεχνικές (ενδοκρανιακός αυτοερεθισμός, μετρήσεις κινητικότητας, άμεση παρατήρηση στο ανοικτό πεδίο) μέχρι βιοχημικές (εγκεφαλική μικροδιαπίδυση) και ιστολογικές (ανοσοϊστοχημεία, in situ υβριδοποίηση) τεχνικές.
Το επιστημονικό-συγγραφικό έργο μου περιλαμβάνει πάνω από 50 ανακοινώσεις σε ελληνικά και διεθνή επιστημονικά συνέδρια, συμμετοχή στη μετάφραση/επιμέλεια τεσσάρων εγχειριδίων, μία μονογραφία, 3 κεφάλαια σε συλλογικούς τόμους, και 30 άρθρα σε επιστημονικά περιοδικά με κριτές στην ελληνική και αγγλική γλώσσα στα οποία έχουν γίνει περισσότερες από 500 αναφορές στη διεθνή βιβλιογραφία. Ενδεικτικά παρατίθενται οι εξής δημοσιεύσεις:

1. Panagis G., Miliaressis E., Anagnostakis Y., & Spyraki C. (1995) Ventral Pallidum self-stimulation: A moveable electrode mapping study. Behavioural Brain Research, 168, 165-172. pdf
2. Panagis G., Miliaressis E., & Spyraki C. (1995) Post-stimulation excitability of ventral pallidum self-stimulation neurons. Behavioral Neuroscience, 109, 777-781. pdf
3. Panagis G., & Spyraki C. (1996) Neuropharmacological evidence for the role of dopamine in ventral pallidum self-stimulation. Psychopharmacology, 123, 280-288. pdf
4. Nisell, M., Nomikos G.G., Hertel P., Panagis G., & Svensson T.H. (1996) Condition-independent sensitization of locomotor stimulation and mesocortical dopamine release following chronic nicotine treatment in the rat. Synapse, 22, 369-381. pdf
5. Panagis G., Nisell M., Nomikos G.G., Chergui K. & Svensson T.H. (1996) Nicotine injections into the ventral tegmental area increase locomotion and Fos-like immunoreactivity in the nucleus accumbens of the rat. Brain Research, 730, 133-142. pdf
6. Panagis G., Nomikos G.G., Miliaressis E., Chergui K., Kastellakis A., Svensson T.H. & Spyraki C. (1997) Ventral Pallidum self-stimulation induces stimulus dependent increase in c-fos expression in reward related brain regions. Neuroscience, 77, 175-186. pdf
7. Παναγής Γ.Θ. (1998) Βιοψυχολογία της ενίσχυσης και του εθισμού. Ψυχολογία, 5, 71-83. pdf
8. Panagis G., Kastellakis A. & Spyraki C. (1998) Involvement of the ventral tegmental opiate receptors in self-stimulation elicited from the ventral pallidum. Psychopharmacology, 139, 222-229. pdf
9. Παναγής Γ.Θ. & Καστελλάκης Α. (1999) Ο εθισμός υπό το πρίσμα της Βιοψυχολογίας και της Ψυχοφαρμακολογίας: Νευρωνικοί μηχανισμοί και η σημασία τους στη θεραπεία. Ψυχολογία, 6, 55-71. pdf
10. Nomikos G.G., Hildebrand, B.E., Panagis G., & Svensson T.H. (1999) Nicotine withdrawal syndrome in the rat: role of a7 nicotinic receptors in the ventral tegmental area. Neuroreport, 10, 697-702. pdf
11. Hildebrand B.E., Panagis G., Svensson T.H. & Nomikos G.G. (1999) Behavioral and biochemical manifestations of mecamylamine-precipitated nicotine withdrawal in the rat: role of nicotinic receptors in the ventral tegmental area. Neuropsychopharmacology, 21, 560-574. pdf
12. Panagis G., Hildebrand B.E., Svensson T.H. & Nomikos G.G. (2000) Selective c-fos induction and decreased dopamine release in the central nucleus of amygdala in rats displaying a mecamylamine-precipitated nicotine withdrawal syndrome. Synapse, 35, 15-25. pdf
13. Panagis G., Kastellakis A., Spyraki C. & Nomikos G.G. (2000) Effects of methyllycaconitine (MLA), an a7 nicotinic receptor antagonist, on nicotine- and cocaine-induced potentiation of brain stimulation reward. Psychopharmacology, 149, 388-396. pdf
14. Nomikos, G.G., Schilstrom, B., Hildebrand, B.E., Panagis, G., Grenhoff, J. & Svensson, T.H. (2000) Role of α7 nicotinic receptors in nicotine dependence and implications for psychiatric illness, Behavioural Brain Research, 113, 97-103. pdf
15. Schilstrom, B., Fagerquist, M.V., Zhang, X., Hertel, P., Panagis, G., Nomikos, G.G. & Svensson, T.H. (2000) Putative role of presynaptic a7 nicotinic receptors in nicotine stimulated increases of extracellular levels of glutamate and aspartate in the ventral tegmental area, Synapse, 38, 375-383. pdf
16. Παναγής Γ.Θ. (2002) Bιοψυχολογία της ενίσχυσης: μελέτες ενδοκρανιακού αυτοερεθισμού και ο ρόλος της ντοπαμίνης, Ψυχολογία, 9, 92-115. pdf
17. Panagis, G. & Kastellakis, A. (2002) The effects of ventral tegmental administration of GABAA, GABAB, NMDA and AMPA receptor agonists on ventral pallidum self-stimulation, Behavioural Brain Research, 131, 115-123. pdf
18. Παναγής Γ.Θ. (2002) Γέφυρες προσέγγισης ανάμεσα στην ψυχολογία και τη φαρμακολογία, Ψυχολογία, 9, 396-407. pdf
19. Vlachou, S., Nomikos, G.G. & Panagis, G. (2003) WIN 55,212-2 decreases the reinforcing actions of cocaine through CB1 cannabinoid receptor stimulation, Behavioural Brain Research, 141, 215-222. pdf
20. Antoniou, K., Papathanasiou, G., Panagis, G., Nomikos, G.G., Hyphantis, T. & Papadopoulou-Daifoti, Z. (2004) Individual responses to novelty predict qualitative differences in d-amphetamine-induced open field but not reward-related behaviors in rats, Neuroscience, 123, 613-623. pdf
21. Παναγής Γ. (2004) Κανναβινοειδή, εγκέφαλος και συμπεριφορά, Επιστημονική Επετηρίδα Τμήματος Ψυχολογίας Παν/μίου Κρήτης, 1, 177-197.pdf
22. Vlachou, S., Nomikos, G.G. & Panagis G. (2005) CB1 cannabinoid receptor agonists increase intracranial self-stimulation thresholds in the rat, Psychopharmacology, 179, 498-508. pdf
23. Antoniou, K., Galanopoulos, A., Vlachou, S., Kourouli, T., Nahmias, V., Thermos, K., Panagis, G., Daifoti, Z., Marselos, M., Papahatjis, D. & Spyraki, C. (2005) Behavioral pharmacological properties of a novel cannabinoid 1’,1’-dithiolane Δ8-THC analogue, AMG-3, Behavioural Pharmacology, 16, 499-510. pdf
24. Παναγής Γ. (2005) Εθισμός και εγκέφαλος, Hellenic Journal of Psychology, 2, 287-308. pdf
25. Παναγής Γ. και Καστελλάκης Α. (2006) Ενδογενές σύστημα κανναβινοειδών: Νέοι ορίζοντες στη θεραπευτική, Επιθεώρηση Κλινικής Φαρμακολογίας και Φαρμακοκινητικής, 24, 73-89. pdf
26. Vlachou, S., Nomikos,G.G., Panagis, G.(2006) Effects of endocannavinoid neurotransmission modulators on brain stimulation reward.Psychopharmacology,188,293-305. pdf
27. Vlachou, S., Nomikos, G.G., Stephens, D.N. and Panagis G. (2007) Lack of appetitive effects of Δ9-tetrahydrocannabinol in the intracranial self-stimulation and conditioned place preference procedures in rodents, Behavioural Pharmacology, 18, 311-319.pdf
28. Papathanasopoulos, P., Messinis, L., Lyros, E., Kastellakis, A. and Panagis, G. (2008) Multiple Sclerosis, Cannabinoids and Cognition, The Journal of Neuropsychiatry and Clinical Neurosciences, 20, 36-51.pdf
29. Vlachou, S., Stamatopoulou, F., Nomikos, G.G. and Panagis, G. (2008) Enhancement of endocannabinoid neurotransmission through CB1 cannabinoid receptors counteracts the reinforcing and psychostimulant effects of cocaine, International Journal of Neuropsychopharmacology, 11, 905-923. pdf
30. Vlachou, S., Nomikos, G.G. and Panagis, G. (2008) Behavioral pharmacology of cannabinoids with a focus on preclinical models for studying reinforcing and dependence-producing properties, Current Drug Abuse Reviews, 1, 350-374.pdf
31.Mavrikaki, M., Nomikos, G.G., & Panagis, G. (2009). Effects of Mood Stabilizers on Brain Reward Processes in Rats: Studies Using the Intracranial Self-Stimulation Paradigm, European Neuropsychopharmacology, 19, 205-214. pdf
32. Messinis, L., Lyros, E., Andrian, V., Katsakiori, P., Panagis, G., Georgiou, V., & Papathanasopoulos, P. (2009). Neuropsychological functioning in buprenorphine maintained patients versus abstinent heroin abusers on naltrexone hydrochloride therapy, Human Psychopharmacology: Clinical and Experimental, 24, 524-531.pdf
33. Fokos, S., & Panagis, G. (2010). Effects of Δ9-tetrahydrocannabinol on reward and anxiety in rats exposed to chronic unpredictable stress, Journal of Psychopharmacology, in press.pdf
34. Mavrikaki, M., Nomikos, G.G., & Panagis, G. (2010). Efficacy of the atypical antipsychotic aripiprazole in d-amphetamine-based preclinical models of mania, International Journal of Neuropsychopharmacology, in press.pdf
35. Mavrikaki, M., Markaki, E., Nomikos, G.G., & Panagis, G. (2010). Chronic WIN55,212-2 elicits sustained and conditioned increases in intracranial self-stimulation thresholds in the rat, Behavioural Brain Research, in press.pdf

Αναλυτικό CV