Κυρία της Οξέρ

 

 

 

 

 

 


Παλαιοί Απόφοιτοι


Ορκωμοσία 20 - 11 - 1991
Ορκωμοσία 09 - 01 - 1992
Ορκωμοσία 13 - 05 - 1992
Ορκωμοσία 30 - 07 - 1992
Ορκωμοσία 12 - 11 - 1992
Ορκωμοσία 09 - 04 - 1993
Ορκωμοσία 28 - 07 - 1993
Ορκωμοσία 16 - 11 - 1993
Ορκωμοσία 15 - 04 - 1994
Ορκωμοσία 28 - 07 - 1994
Ορκωμοσία 10 - 11 - 1994
Ορκωμοσία 02 - 02 - 1995
Ορκωμοσία 13 - 04 - 1995
Ορκωμοσία 20 - 07 - 1995
Ορκωμοσία 17 - 10 - 1995
Ορκωμοσία 23 - 11 - 1995
Ορκωμοσία 04 - 04 - 1996
Ορκωμοσία 22 - 07 - 1996
Ορκωμοσία 21 - 11 - 1996
Ορκωμοσία 17 - 04 - 1997
Ορκωμοσία 24 - 07 - 1997
Ορκωμοσία 09 - 12 - 1997
Ορκωμοσία 09 - 04 - 1998
Ορκωμοσία 23 - 07 - 1998
Ορκωμοσία 23 - 11 - 1998
Ορκωμοσία 02 - 12 - 1998
Ορκωμοσία 01 - 04 - 1999
Ορκωμοσία 28 - 07 - 1999
Ορκωμοσία 30 - 11 - 1999

Ορκωμοσία 31 - 03 - 2000
Ορκωμοσία 20 - 07 - 2000
Ορκωμοσία 14 - 12 - 2000
Ορκωμοσία 21 - 03 - 2001
Ορκωμοσία 05 - 04 - 2001
Ορκωμοσία 14 - 06 - 2001
Ορκωμοσία 27 - 07 - 2001
Ορκωμοσία 05 - 12 - 2001
Ορκωμοσία 21 - 01 - 2002
Ορκωμοσία 16 - 05 - 2002
Ορκωμοσία 11 - 06 - 2002
Oρκωμοσία 25 - 07 - 2002
Ορκωμοσία 11 - 12 - 2002
Ορκωμοσία 10 - 04 - 2003
Ορκωμοσία 24 - 07 - 2003
Ορκωμοσία 05 - 12 - 2003
Ορκωμοσία 06 - 05 - 2004
Ορκωμοσία 29 - 07 - 2004
Ορκωμοσία 30 - 11 - 2004

Ορκωμοσία 13 - 04 - 2005
Ορκωμοσία 22 - 07 - 2005
Ορκωμοσία 30 - 11 - 2005
Ορκωμοσία 29 - 03 - 2006
Ορκωμοσία 06 - 12 - 2006
Ορκωμοσία 26 - 09 - 2007
Ορκωμοσία 13 - 12 - 2007
Ορκωμοσία 15 - 04 - 2008
Ορκωμοσία 30 - 07 - 2008
Ορκωμοσία 17 - 12 - 2008
Ορκωμοσία 02 - 04 - 2009
Ορκωμοσία 28 - 07 - 2009
Ορκωμοσία 17 - 03 - 2010
Ορκωμοσία 25 - 11 - 2010