Κυρία της Οξέρ

 

 

 

 

 

 


                        Ιωάννης Νέστορος
           Καθηγητής Κλνικής Ψυχολογίας

Στοιχεία για επικοινωνία

Γραφείο A1.105, 1ος όροφος, κτίριο Α1

Τηλέφωνο: 28310-77527

E-mail: nestoros@psy.soc.uoc.gr

Ταχυδρομική διεύθυνση: Πανεπιστήμιο Κρήτης
Σχολή Κοινωνικών Επιστημών
Τμήμα Ψυχολογίας
Πανεπιστημιούπολη Γάλλου
741 00 Ρέθυμνο

Σπουδές

1971: Ιατρική Σχολή Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
1973: Rotating Internship, Toronto General Hospital, University of Toronto
1977: Residency and Diploma in Psychiatry, McGill University, Montreal, Canada.
1980: Ph.D. in Neurophysiology, Department of Physiology, McGill University

Επαγγελματική εμπειρία

1977-1982: Assistant Psychiatrist, Allan Memorial Institute of Psychiatry
1977-1982: Consultant Neuropsychiatrist, Montreal Neurological Institute and Hospital
1980-1982: Chief Co-ordinator, Schizophrenia Research Programme, Douglas Hospital Research Centre,
1984-1987: Διευθυντής Ερευνών, Κέντρο Ψυχικής Υγιεινής Αθηνών,
1988-1994 και 1999-2001: Προεδρεύων Τμήματος Ψυχολογίας Πανεπιστημίου Κρήτης
1994-2004: Διευθυντής του Οργανωμένου Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών στην Κλινική Ψυχολογία του Πανεπιστημίου Κρήτης
Ανάδοχος Εταιρείας «Τεχνοβλαστού» (Spin off) με την επωνυμία «ΗΛΕΚΤΡΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ» (Φάση Α’ 2003-2005)

Εξειδικεύσεις

1.¶δεια άσκησης του Ιατρικού Επαγγέλματος από την Νομαρχία Αττικής, τον Ιατρικό Σύλλογο του Quebec του Καναδά και το Medical Council του Καναδά .
2.Τίτλος ιατρικής ειδικότητας ψυχιάτρου από την Νομαρχία Αττικής, το American Board of Neurology and Psychiatry, το Royal College of Physicians and Surgeons of Canada, και τον Corporation Professionnelle des Μedecins du Quebec.
3.Επαγγελματικός Τίτλος Ψυχοθεραπευτή από την International Academy of Professional Psychotherapy, Inc. και από το European Institute of Psychotherapy

Ερευνητικά ενδιαφέροντα

1. Σύνθεση Μοντέλων Κατανόησης της Ανθρώπινης Φύσης, καθώς και της      Φυσιολογικής και Αποκλίνουσας Συμπεριφοράς
2. Νευρο-ψυχο-φαρμακολογία
3. Ψυχοθεραπευτικές Διαδικασίες
4. Προκλητά Δυναμικά ως εργαλείο βελτίωσης της απόδοσης και επίδοσης
5. Ιατροδικαστική Ψυχιατρική και Νευροφυσιολογία

Αντιπροσωπευτικές δημοσιεύσεις

1. P. J. Hawkins & J. N. Nestoros (Eds) (1977).. PSYCHOTHERAPY: New Perspectives on Theory, Practice, and Research. Athens: Ellinika Grammata Publishers. (703 pages; translated into Chinese, Russian and Uzbek).
2. Νέστορος, Ι .Ν.(επιμέλεια) (1992). Η επιθετικότητα στην οικογένεια, στο σχολείο και στην κοινωνία. Αθήνα. Ελληνικά Γράμματα. (324 σελίδες).
3. Νέστορος, Ι. Ν. (1993). Στον Κόσμο της Ψύχωσης. Η Οδύσσεια του Eric και άλλες περιπτώσεις. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα.(719 σελίδες).
4. Νέστορος, Ι. Ν. & Βαλλιανάτου Ν. Γ. (1990/1996). Συνθετική Ψυχοθεραπεία (με στοιχεία ψυχοπαθολογίας). Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα. (355 σελίδες).
5. Nestoros, J. N. (1980). Ethanol specifically potentiates GABAergic neurotransmission in feline cerebral cortex. Science, 209: 708-10.
6. Nestoros, J. N., Lehmann, H. E., and Ban, T. A. (1981). Sexual behavior in the male schizophrenic: The impact of his illness and his medications. Archives of Sexual Behavior, 10: 421-442.