Κυρία της Οξέρ

 

 

 

 

 

 


Μεταπτυχιακές Σπουδές

Στο Τμήμα Ψυχολογίας λαμβάνουν χώρα δύο προγράμματα μεταπτυχια- κών σπουδών:
1.ΜΠΣ στη Ψυχολογία της Υγείας
2.ΜΠΣ στη Σχολική Ψυχολογία

Κανονισμός ΜΠΣ

Εσωτερική αξιολόγηση Τμήματος Ψυχολογίας

Ανακοίνωση για την λογοκλοπή