Κυρία της Οξέρ

 

 

 

 

 

 


           

                           Ηλίας Οικονόμου
            Διδάσκων Γνωστικής Ψυχολογίας

Στοιχεία για επικοινωνία

Γραφείο Α1 109, Πρώτος όροφος

Τηλέφωνο: 28310-77549

E-mail: elias@psy.soc.uoc.gr

Ταχυδρομική διεύθυνση: Πανεπιστήμιο Κρήτης
Σχολή Κοινωνικών Επιστημών
Τμήμα Ψυχολογίας
Πανεπιστημιούπολη Γάλλου
741 00 Ρέθυμνο

Σπουδές

1996-2002 : Διδακτορικό στη Γνωστική Πειραματική Ψυχολογία, Rutgers, The State University of New Jersey
1991-1995 : Πτυχίο Ψυχολογίας, Τμήμα Ψυχολογίας, Πανεπιστήμιο Κρήτης

Εξιδικεύσεις

Γνωστική πειραματική ψυχολογία, Αντίληψη, Οπτική Αντίληψη

Επαγγελματική εμπειρία

2004-έωσ σήμερα: Διδάσκων του τμήματος Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης, στη Γνωστική Ψυχολογία
2000-2002 : Assistant lab director, Rutgers The State University of New Jersey, Graduate School, Newark
1997-2000: Teaching assistant, Rutgers The State University of New Jersey, Graduate School, Newark

Ερευνητικά ενδιαφέροντα

Τα ερευνητικά μου ενδιαφέροντα εστιάζονται στους τομείς της ανθρώπινης αντίληψης. Πιο συγκεκριμένα, η μέχρι τώρα έρευνά μου έχει ως στόχο την αποκωδικοποίηση της λειτουργίας της χρωματικής αντίληψης, δηλαδή με ποιο τρόπο το σύστημά μας μετατρέπει τα φυσικά ερεθίσματα του περιβάλλοντος στα χρώματα που βλέπουμε.

Αντιπροσωπευτικές δημοσιεύσεις

1. The reverse contrast illusion, Economou, E., Gilchrist, A., and Zdravkovic, S. (in preparation).
2. Zdravkovic, S., Economou, E., & Gilchrist, A. Lightness of an object under two illumination levels (accepted).
3. Gilchrist A., & Economou, E. (2001). Dualistic versus monistic accounts of lightness perception. In L. R. Harris, & M. Jenkin (Eds.), Levels of Perception, Springer Verlag.
4. Gilchrist, A. L., Kossyfidis, C., Agostini, T., Li, X., Bonato, F., Cataliotti, J., Spehar, B., Annan, V., and Economou, E. (1999). An Anchoring Theory of Lightness Perception. Psychological Review, 106, 795-834.

Αναλυτικό CV