Κυρία της Οξέρ

 

 

 

 

 

 


Πρόγραμμα Erasmus

Συμμετοχή σε Προγράμματα Διαπανεπιστημιακής Συνεργασίας

Το Τμήμα Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης οπό το 1993 συμμετέχει στο Πρόγραμμα ERASMUS Ανταλλαγής Προπτυχιακών φοιτητών και συνεργάζεται με τα ακόλουθα δεκατρία (13) Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια: Barcelona και Salamanca (Ισπανία), Jyvaskyla (Φιλανδία), Coimbra (Πορτογαλία), Francois Rabelais (Γαλλία), Oldenburg, Magdeburg-Stendal και Ελεύθερο Πανεπιστήμιο Βερολίνου (Γερμανία), Cork (Ιρλανδία), Sunderland (Μεγάλη Βρετανία), Cagliari (Ιταλία), Jagielonian University (Πολωνία), Αιγαίου (Ελλάδα).
Κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους 1993-94, το Τμήμα Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης δέχτηκε τους πρώτους τέσσερις (4) φοιτητές του Προγράμματος ERASMUS (τρεις από το Πανεπιστήμιο Sunderland και ένα οπό το Πανεπιστήμιο του Cork) και έστειλε έξι (6) φοιτητές (τέσσερις στο Πανεπιστήμιο του Sunderland και δύο στο Πανεπιστήμιο της Jyvaskyla). Κατά τη διάρκεια των επόμενων ετών αυξήθηκε τόσο ο αριθμός των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών που δέχθηκε το Τμήμα Ψυχολογίας όσο και των φοιτητών που έστειλε σε πανεπιστήμια του εξωτερικού. Καθώς η επίσημη γλώσσα του Τμήματος Ψυχολογίας είναι η ελληνική, ο φοιτητής που έρχεται από Πανεπιστήμια του εξωτερικού λαμβάνει βιβλιογραφία στην αγγλική, γαλλική ή γερμανική, τρεις γλώσσες που είναι οικείες στα μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος Ψυχολογίας (αγγλική, γαλλική ή γερμανική γλώσσα).
Το Τμήμα είναι υποχρεωμένο στο πλαίσιο των συμβατικών υποχρεώσεων του να αναγνωρίσει τα μαθήματα που ο φοιτητής του έχει ολοκληρώσει με επιτυχία σε άλλα Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια, με τα οποία συνεργάζεται το Τμήμα μέσω του Προγράμματος ERASMUS, εφόσον αυτό πιστοποιείται από επίσημο έγγραφο κάποιου από τα συνεργαζόμενα πανεπιστήμια. Δικαίωμα συμμετοχής έχει ο φοιτητής του τρίτου (Γ') και τέταρτου (Δ') έτους σπουδών και διαθέτει επάρκεια στη γλώσσα που υποδεικνύεται από το Πανεπιστήμιο υποδοχής.
Επίσης το Οργανωμένο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Κλινική Ψυχολογία συμμετείχε στις δραστηριότητες δύο Προγραμμάτων Διαπανεπιστημιακής Συνεργασίας Erasmus [τα οποία μετονομάσθηκαν από το ακαδημαϊκό έτος 1997-1998 σε Προγράμματα Σωκράτης (Socrates)].:

1. European Diploma in the Psychological Therapies
Στους απόφοιτους του προγράμματος αυτού απονεμήθηκε το Ευρωπαϊκό Δίπλωμα στις Ψυχολογικές Θεραπείες (European Diploma in the Psychological Therapies) από το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Ψυχοθεραπείας (European Institute of Psychotherapy), ως συμπλήρωμα του Διπλώματος που έλαβαν από τα Πανεπιστήμια προέλευσής τους. Το Δίπλωμα πληρούσε τα Κριτήρια Ισότητας με το Δίπλωμα στη Συμβουλευτική Ψυχολογία της Βρετανικής Ψυχολογικής Εταιρίας (British Psychological Society).

2. Creation en Grece d'un premier DESS de Psychologie Clinique et Pathologique conforme aux normes Europeennes
Από το 1996 έως και τη λήξη του προγράμματος πραγματοποιήθηκαν και εξακολουθούν να πραγματοποιούνται στα πλαίσια του μεταπτυχιακού της Ψυχολογίας της Υγείας ετησίως σεμινάρια, στα πλαίσια των επισκέψεων των διδασκόντων του Universite de Paris - Nord Paris XIII. Ας σημειωθεί ότι από το Νοέμβρη του 2004 και έως το 2010 το πρόγραμμα συνεχίζεται και με τη συμμετοχή καθηγητών από το Πανεπιστημίου της Lyon (Lumiere ΙΙ-Lyon). Κύριες θεματικές ενότητες που διδάχθηκαν μέχρι σήμερα αφορούσαν στη ψυχαναλυτική θεωρία στην κλινική πράξη, στη θεωρία της μεταψυχολογίας, στα προβολικά τεστ και σε εξειδικευμένες διαταραχές (π.χ. ψυχοσωματικές διαταραχές - παρουσίαση κλινικών περιπτώσεων, οριακές καταστάσεις και κατάθλιψη).