Κυρία της Οξέρ

 

 

 

 

 

 

 

 

Μανόλης Δαφέρμος
Εκλεγμένος Επίκουρος Καθηγητής
Επιστημολογίας της Ψυχολογίας


Στοιχεία για επικοινωνία

Γραφείο A5.006, ισόγειο, Νέο κτήριο ΣΚΕ

Τηλέφωνο: 28310-77521

E-mail: mdafermo@psy.soc.uoc.gr

Ταχυδρομική διεύθυνση: Πανεπιστήμιο Κρήτης
Σχολή Κοινωνικών Επιστημών
Τμήμα Ψυχολογίας
Πανεπιστημιούπολη Γάλλου
741 00 Ρέθυμνο

Σπουδές

1990: Πτυχίο Φιλοσοφίας, Φιλοσοφική Σχολή του Κρατικού Πανεπιστημίου της Μόσχας (Lomonosov).
1995: Διδακτορικό Φιλοσοφίας, Φιλοσοφική Σχολή του Κρατικού Πανεπιστημίου της Μόσχας (Lomonosov).

Επαγγελματική εμπειρία

1997-2005: Επιστημονικός συνεργάτης του ΤΕΙ Κρήτης.
1998-2002: Διδάσκων της ΠΑΤΕΣ (ΣΕΛΕΤΕ) Ηρακλείου.
2002: Διδάσκων του Τμήματος ΦΚΣ του Πανεπιστημίου Κρήτης.
2002-2005: Διδάσκων του Τμήματος Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης.
2005-2006: Διδάσκων του Τμήματος Κοινωνιολογίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου.
2006- : Εκλεγμένος Επίκουρος Καθηγητής Επιστημολογίας της Ψυχολογίας του Τμήματος Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης.

Eρευνητικά ενδιαφέροντα

Τα ερευνητικά μου ενδιαφέροντα επικεντρώνονται στη μελέτη της Επιστημολογίας και της Ιστορίας της Ψυχολογίας.
Ειδικότερα, τα ερευνητικά ενδιαφέροντά μου εξειδικεύονται στα εξής επιμέρους πεδία:
•στη μελέτη του γνωστικού αντικειμένου και της μεθόδου επιστημονικής έρευνας της Ψυχολογίας
•στην διερεύνηση των επιστημολογικών πτυχών της Ιστορίας της Ψυχολογίας.
• στην διερεύνηση των ψυχολογικών διαστάσεων της δημιουργικότητας στην επιστήμη.
•στην ανάλυση κομβικών ζητημάτων Επιστημολογίας της μάθησης.
•στην μελέτη της Πολιτισμική-Ιστορικής Ψυχολογίας και της Ψυχολογίας της δραστηριότητας.

Αντιπροσωπευτικές δημοσιεύσεις

Το επιστημονικό μου έργο περιλαμβάνει πάνω από 25 ανακοινώσεις σε ελληνικά και διεθνή επιστημονικά συνέδρια, μια μονογραφία, δυο επιμέλειες βιβλίων, 10 κεφάλαια σε συλλογικούς τόμους, 20 επιστημονικά άρθρα στην ελληνική, αγγλική και ρωσική γλώσσα. Ενδεικτικά παρατίθενται οι εξής δημοσιεύσεις:
1. Μ.Δαφέρμος (2002). Η πολιτισμική- ιστορική θεωρία του L.Vygotsky. Αθήνα: Ατραπός.
2. Μ.Δαφέρμος (2003). Επιστήμη και δημιουργικότητας: μια απόπειρα ψυχολογικής ανάλυσης. ΤΕΤΡΑΔΙΑ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ, Ν. 83, σ.111-128.
3. M.Dafermos & A. Marvakis (2004). Ganzheitspsychologie through the eyes of L. S. Vygotsky. From Past to Future. Clark Papers on the History of Psychology. Vol. 5, Number 1, pp.54-65.
4. M.Dafermos, A. Marvakis & S. Triliva (2006). De-constructing Psychology in Greece, Annual Review of Critical Psychology, No. 5 (in press).
5. Μ.Δαφέρμος (2006). Η Μεθοδολογική Κρίση της Ψυχολογίας: Ιστορική Προέλευση και Σύγχρονες τάσεις στο Μ.Πουρκός (επιμ.) Κοινωνικο-Ιστορικές και Πολιτισμικές Προσεγγίσεις στην Ψυχολογία, την Εκπαίδευση και την Τέχνη. Αθήνα: ΑΤΡΑΠΟΣ (υπό έκδοση).
Αναλυτικό CV